Caucasian woman holding gavel

Strafferet

Vi har strafferet som et af vores specialer, og vi kan fungere som forsvarsadvokat i næsten alle typer straffesager. Vi tager os tid til dig og din sag og yder dig altid professionel og personlig rådgivning.

Vores vigtigste opgave er at tilbyde dig det bedste forsvar og give dig den hjælp, du har brug for.

Strafferet

Straffesager er retssager, hvor en person er tiltalt for at have overtrådt straffeloven i forbindelse med f.eks. vold, mord, tyveri og bedrageri eller overtrådt færdselsloven, skatteloven eller miljøloven.

Vi udfører retssager for parter, der har fri proces og møder som beskikket offentlig forsvarsadvokat.

Professionel og personlig behandling af straffesager

Vi har kontorer i henholdsvis Hillerød og København og har mange års erfaring med strafferet. Vi har ført straffesager for både byret og landsret og yder bistand i næsten alle typer sager. Hos os får du altid en personlig rådgivning, og vi tager os den fornødne tid til den enkelte sag, stor som lille.

Straffesager er for den tiltalte altid alvorlig, uanset sagens karakter, hvorfor vi naturligvis altid behandler sagerne derefter – professionelt og fuld fortroligt.

Samme forsvarsadvokat under hele forløbet

Som din forsvarsadvokat er det vores opgave at hjælpe dig med at undgå straf eller nedsætte din straf. Hos Schultz Advokater er det den samme forsvarsadvokat, der bistår dig under hele sagsforløbet, og vi følger altid sagen helt til dørs. Vi hjælper dig bl.a. med:

  • Afhøring hos politiet
  • Grundlovsforhør
  • Deltagelse i videoafhøring, foto- og/eller videokonfrontation
  • Fristforlængelser/besøg ved varetægtsfængsling
  • Kritisk gennemgang af sagen/efterforskningen
  • Gennemførelse af retsmøde/retssag

Vi tilbyder kun det bedste forsvar

Vi tager strafferet og vores rolle som forsvarsadvokat i den forbindelse meget alvorligt. Vi takker derfor gerne nej til en sag, hvis vi vurderer, at vi ikke kan yde dig det bedste forsvar grundet eksempelvis utilstrækkelig tid til forberedelse af forsvaret, eller at sagens karakter ligger uden for vores kompetenceområde.

Vi mødes derfor gerne for en uforpligtende drøftelse af din sag, så vi kan vurdere, hvorvidt vi kan hjælpe dig.