Retssager

Retssager er ikke et retsområde med indhold i sig selv. Retssager vedrører altid mindst ét andet retsområde; det som sagen i realiteten handler om. Men det at føre retssager er i sig selv en disciplin, der kræver uddannelse, øvelse, erfaring og vedligeholdelse for at mestre den.

Der er særlige “spilleregler” for retssager, og disse skal overholdes. Det er vigtigt, at den retssagsbehandlende advokat kender disse regler, så retssagen styres sikkert hele vejen gennem processen.

Advokaterne til højre fører jævnligt retssager ved domstolene. Hvad enten du ønsker at anlægge en retssag, eller der er blevet anlagt en retssag mod dig, står de klar til at hjælpe.