Keys from room hotel on the door

Lejeret

Vi har et indgående kendskab til boliglejeret og erhvervslejeret, og vi rådgiver både lejere og udlejere om deres retsstilling, såvel ved lejeaftalens indgåelse som i forbindelse med konkrete problemstillinger, der måtte opstå.

Som din advokat er vores fornemmeste opgave at sikre, at dine interesser bliver varetaget.

Lejeret

Regulering af lejemål til beboelse (privat lejeret) er et af de mest komplicerede retsområder, der overhovedet findes.

Hvad enten klienten er lejer eller udlejer, er det vigtigt, at klienten, forinden underskriften på lejekontrakten, kender sine rettigheder og forpligtelser.

Selvom lejelovgivningen giver lejer en bred beskyttelse, er der fortsat en del aftalefrihed, og derfor er det en god idé at alliere sig med en advokat, der kender lejelovgivningen indgående fra ”begge sider af bordet”.

Kontoret assisterer derfor udlejere med:

  • Gennemgang af lejekontrakt
  • Udarbejdelse af lejekontrakt
  • Rådgivning vedrørende pligter og rettigheder i relation til konkrete lejeretlige problemstillinger, som for eksempel ved opsigelse, varsling af huslejestigning osv.

Ligeledes assisterer kontoret lejere med:

  • Gennemgang af lejekontrakt i forbindelse med underskrift af samme samt forhandling med udlejer vedrørende udformningen af lejekontrakten
  • Rådgivning i forbindelse med konkrete lejeretlige problemstillinger, hvor lejer eksempelvis er blevet opsagt, eller der er varslet en huslejestigning

Erhvervslejeret

Ved erhvervslejemål gælder en højere grad af aftalefrihed, hvorfor det er relevant at være bistået af en advokat, der kan sikre, at klientens interesser bliver varetaget i den pågældende lejekontrakt.

Kontoret assisterer erhvervsudlejere med:

  • Gennemgang af erhvervslejekontrakt
  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
  • Rådgivning vedrørende pligter og rettigheder i relation til konkrete erhvervslejeretlige problemstillinger, som for eksempel ved opsigelse, varsling af markedslejestigning osv.

Kontoret assisterer endvidere erhvervslejere med:

  • Gennemgang af erhvervslejekontrakt i forbindelse med underskrift af samme samt forhandling med udlejer vedrørende udformningen af erhvervslejekontrakten
  • Rådgivning i forbindelse med konkrete erhvervslejeretlige problemstillinger, hvor erhvervslejer eksempelvis er blevet opsagt, eller der er varslet en markedslejestigning.

Har du spørgsmål om lejeret, er du velkommen til at kontakte os for personlig rådgivning.