Construction industry concept - architects and engineers discussing work progress between concrete walls, scaffolds and cranes.

Entrepriseret

Kontrakter inden for byggeprojekter er ofte grundlaget for store, tidskrævende og dyre projekter. Derfor er det vigtigt at have et ordentligt aftalegrundlag på plads.

Vi hjælper med udarbejdelse eller gennemgang af entreprisekontrakten, før I går gang. Vi hjælper dig uanset, om du er på bygherre- eller entreprenørsiden.

Selvom parterne har gjort store bestræbelser på at sikre det rette aftalegrundlag, opstår der af og til uenigheder eller konflikter undervejs i byggeprocessen. Vi hjælper i sådanne sager med at få en aftale og en løsning på plads, således at byggeriet kan fortsætte og komme sikkert i mål til gavn for alle parter.

Viser det sig, at parterne ikke kan finde en forligsmæssig løsning, bistår vi også i rets- eller voldgiftssager herom.