Kristian Qvist Krüger

Jeg startede min advokatkarriere på et mindre advokatkontor i København, hvor jeg i 2004 blev uddannet som advokat.

Kort tid efter at jeg modtog min advokatbestilling i 2004, startede jeg på et mindre nordsjællandsk specialistkontor. Her opnåede jeg stor klientkontakt og lærte samtidig at formidle budskaber på en forståelig måde for klienterne.

Derudover fortsatte jeg udviklingen af erfaring indenfor særligt fast ejendom, entreprise og retssager generelt, hvilket resulterede i, at jeg i 2007 opnåede møderet for Landsretten.

Som et led i min fortsatte karrieremæssige udvikling, skiftede jeg i 2007 til et mindre nordsjællandsk kontor, hvor jeg var i 5 år, og samtidig opnåede møderet for Højesteret.

Denne ballast fra en række veldrevne mindre advokatvirksomheder har givet mig et bredt juridisk fundament, ligesom jeg altid har haft klientkontakt, hvilket har gjort mig i stand til at formidle budskaber på en forståelig og jordnær måde, idet klienterne ønsker klare og konkrete svar, der ikke er pakket ind i en række forbehold.

Jeg har igennem hele min karriere beskæftiget mig med generel erhvervsrådgivning til virksomheder.

I forbindelse med deltagelse i byrets-, landsrets- og voldgiftssager har jeg opnået stor proceserfaring.

Derudover har jeg indgående kendskab til leje- og andelsboligret og rådgiver både private og erhvervsdrivende i forbindelse med køb, salg og leje af fast ejendom.

De seneste år har jeg desuden opnået betydelig erfaring i at føre straffesager – både i byretten og i landsretten.