Om os

Kontorfællesskab og samarbejde

Schultz Krüger Advokater er et kontorfællesskab mellem Schultzlaw ApS, Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger og Breum Advokatfirma ApS.

De tre advokatfirmaer er selvstændige enheder, og vores klienter er som udgangspunkt tilknyttet ét af de tre advokatfirmaer og disse advokatfirmaers advokater. Ved at samle vores kompetencer under ét tag kan vi tilbyde en fælles indgang til kompetent rådgivning inden for et meget bredt felt af juridiske områder.

I kraft af det etablerede samarbejde vil vores klienter endvidere nyde godt af fællesskabets samlede kompetencer, idet vi kan favne bredere uden at gå på kompromis med kvaliteten og håndtere større sager, der kræver en større ressourceanvendelse inden for kort tid.

For alle klienter er det vigtigt for os at opretholde et højt serviceniveau og levere personlig, engageret og værdiskabende rådgivning.

Alle Advokater hos Schultz Krüger Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Forsikringer

Schultlaw ApS driver virksomhed under CVR-nr. 33 76 69 04 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under policenummer 156-08655823-14003.

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger driver virksomhed under CVR-nr. 34 23 61 00 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under policenummer 156-08654559-14004.

Breum Advokatfirma ApS driver virksomhed under CVR-nr. 40 62 52 59 og har lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI under policenummer 156-76202565-30019.

Kontooplysninger

Indbetalinger vedrørende sager kan ske til nedenstående klientkonti.

Schultlaw ApS: Reg.nr. 8117 – kontonr. 4218129 (Nykredit Bank).

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger: Reg.nr. 9213 – kontonr. 0360147134 (Spar Nord).

Breum Advokatfirma ApS: Reg.nr. 9090 – kontonr. 0004863291 (Sparekassen Thy).

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

God advokatskik

Alle Advokater hos Schultz Krüger Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk..

Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til forventningerne, opfordrer vi til i første omgang til at rette henvendelse til den advokat, der er indgået aftale med. Opnås der ikke herved en tilfredsstillende løsning, kan der indgives klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Schultz Krüger Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.